top of page
20220628_090809.jpg
20220628_090809.jpg

Kuddnäs

Kuddnäs är en museiskyddad byggnad och putsen är gjord med lera och kalk. Vi återställde fasaden till ursprungligt skick med samma material och teknik.

Pedersöre kyrka

Restaurering av kyrkogårdens portvalv, sakristia och torn.

20220628_090809.jpg

Andra projekt

Behöver ni konsultering med ert projekt?

Samarbetspartners

Sulin, Sulca, Keim, Julkisivun rappaus, rappaustyöt, julkisivuremontti, fasadrenovering, rappningsarbeten
Julkisivun rappaus, rappaustyöt, julkisivuremontti, fasadrenovering, rappningsarbeten
bottom of page