top of page
20220628_090809.jpg
Rappningsarbeten är vår sak, rappaukset ovat ydinosaamistamme!

Rappningsarbeten är vår sak!

Fasad vit bakgrund

Om företaget

Vi är specialiserade på restaurering av gamla rappade fasader.

Oy Sulca Ab är ett företag som specialiserat sig på restaurering av äldre byggnaders fasadrappningar. Företaget finns Jakobstad och har uppdrag främst i Finland men även i Sverige.

Vårt koncept innebär kartläggning av fasadputsen där specifika åtgärdsförslag sammanställs i en överskådlig rapport.

Konceptet innefattar även vid behov utförande av rappningsarbeten.

Vi har dom senaste åren jobbat med flertalet museibyggnader och kyrkobyggnader.

Våra referenser sträcker sig från 1981.

Vi är gärna med redan i initialskedet.

Johan Sulkakoski, rappningar, arbetsbeskrivning, rappaustyöt

”Vår styrka ligger i den gedigna  erfarenhet som finns i vårt team.”

- Johan Sulkakoski

Rappning, putsad fasad, ler putsning
Rappningsarbeten, rappaustyöt
Rappaustyöt, julkisivun rappaus,
Putsning av fasad, Rappningsarbeten, fasadrappningar
Provhål, fasadrenovering, besiktning

Kartläggning sker enligt följande:

Bakgrund fasad vit puts lerputsning

DET ÄR FASADENS INSIDA SOM RÄKNAS

Putsade fasader är tåliga och lätta att underhålla men svåra att återställa när skador har uppstått.

  1.  Okulär bedömning tillsammans med beställaren. Här upptäcks ofta orsaken till en del av skador i putsen. Tex. frostsprängningar, flagnad färg, orsak till sprickor osv. I detta skede kan beställaren få en grov kostnadsuppskattning på restaureringen.

  2. Besiktning av den befintliga fasaden görs genom knackningsförfarande, här fastställs vidhäftningen till underlaget. Resultatet dokumenteras.

  3. Materialprov och rapport materialrapport görs genom tunnslipsanalys. Rapporten från laboratoriet är tillförlitlig där rappningsbrukets kvalitet och dess skick kan utläsas.

  4. Överskådlig rapport utifrån gjorda kartläggningar (punkt 1-3) sammanställs en överskådlig åtgärdsrapport. Rapporten fungerar väl som tillägg till offert förfrågan samt som kontrolldokument i uppbyggnads skedet.

Projekt 

Kuddnäs fasad renovering

Kuddnäs

Pedersöre kyrka, fasadrenovering, julkisivu remontti

Pedersöre kyrka

Julkisivun rappaus

Överesse skola

Samarbetspartners

Sulca rappaustyöt
Keim, Julkisivun rappaus,
bottom of page