top of page
20220628_090809.jpg
fbghg_edited_edited.jpg

Rappningsarbeten är vår sak!

20220628_090809.jpg

Om företaget

Vi är specialiserade på restaurering av gamla rappade fasader.

Oy Sulca Ab är ett företag som specialiserat sig på restaurering av äldre byggnaders fasadrappningar. Företaget finns Jakobstad och har uppdrag främst i Finland men även i Sverige.

Vårt koncept innebär kartläggning av fasadputsen där specifika åtgärdsförslag sammanställs i en överskådlig rapport.

Konceptet innefattar även vid behov utförande av rappningsarbeten.

Vi har dom senaste åren jobbat med flertalet museibyggnader och kyrkobyggnader.

Våra referenser sträcker sig från 1981.

Vi är gärna med redan i initialskedet.

johan74_edited.jpg

”Vår styrka ligger i den gedigna  erfarenhet som finns i vårt team.”

- Johan Sulkakoski

sulca2_12.jpg
sulca_1.jpg
sulca2_9.jpg
sulca_28.png
20220607_100956.jpg

Kartläggning sker enligt följande:

20220628_090809.jpg

DET ÄR FASADENS INSIDA SOM RÄKNAS

Putsade fasader är tåliga och lätta att underhålla men svåra att återställa när skador har uppstått.

  1.  Okulär bedömning tillsammans med beställaren. Här upptäcks ofta orsaken till en del av skador i putsen. Tex. frostsprängningar, flagnad färg, orsak till sprickor osv. I detta skede kan beställaren få en grov kostnadsuppskattning på restaureringen.

  2. Besiktning av den befintliga fasaden görs genom knackningsförfarande, här fastställs vidhäftningen till underlaget. Resultatet dokumenteras.

  3. Materialprov och rapport materialrapport görs genom tunnslipsanalys. Rapporten från laboratoriet är tillförlitlig där rappningsbrukets kvalitet och dess skick kan utläsas.

  4. Överskådlig rapport utifrån gjorda kartläggningar (punkt 1-3) sammanställs en överskådlig åtgärdsrapport. Rapporten fungerar väl som tillägg till offert förfrågan samt som kontrolldokument i uppbyggnads skedet.

Projekt 

sulca_12.jpg

Kuddnäs

sulca2_67.jpg

Pedersöre kyrka

sulca3_15.jpg

Överesse skola

Samarbetspartners

Insennööritoimisto sulin.JPG
ladda ned (3).png
bottom of page